KANCELARIA ADWOKACKA

PRAKTYKA

Jeżeli potrzebujesz pomocy w jakiejkolwiek sprawie widocznej poniżej, prosimy kontaktować się z biurem adwokackim Marka Scibło: (773) 775-5050

 

Nieruchomości:

 • Kupno i Sprzedaż nieruchomości

 • "Short Sale"

   

Obrona w sprawach DUI:

 • Jazda pod wpływem alkoholu

 • DUI związane z narkotykami

 • DUI jako przestępstwo

 • DUI jako zbrodnia (felony)

 • DUI dla niepełnoletnich

 

Przesłuchania u Sekretarza Stanu:

 • Odzyskanie prawa jazdy

 • Zawieszone prawo jazdy

 • Odwołane prawo jazdy

 • Pozwolenie jazdy do pracy lub szkoły

 

Obrona w sprawach kryminalnych:

PRZESTĘPSTWA ZWIĄZANE Z NADUŻYCIEM ALKOHOLU

 • DUI związane z narkotykami

 • DUI jako przestępstwo

 • DUI dla niepełnoletnich

DUŻE PRZESTĘPSTWA

 • Kradzież w sklepach lub miejscach pracy

 • Oszustwo

 • Napaść i pobicie

 • Zakłócania porządku publicznego

PRZEMOC DOMOWA

 • Dokuczanie

 • Atak na członka rodziny

 • Prześladowanie

 • Zastraszanie i zagrażanie

PRZESTĘPSTWA PODCZAS BYCIA W OKRESIE PRÓBNYM

 • Popełnienie innych przestępstw będąc w okresie próbnym

 • Obcowanie z innymi przęstepcami

 • Spędzanie czasu w miejscach zabronionych przez sędziego

 • Niestawienie się u sędziego lub kuratora sądowego

 • Niestawienie się w sądzie w wyznaczonym terminie i czasie

 • Niezgłoszenie się do zrobienia regularnych testów na naroktyki wymagane przez sędziego

 • Niepłacenie opłat sądowych i kar

 • Niezastosowanie się do nakazu sądowego

PRZESTĘPSTWA ZWIĄZANE Z KRADZIEŻĄ

 • Kradzież w sklepach lub miejscach pracy

 • Włamania

 • Sprzeniewierzenie

 • Oszustwo/fałszerstwo

PRZESTĘPSTWA NARKOTYKOWE

 • Posiadanie narkotyków

 • Jazda autem pod wpływem narkotyków

PRZESTĘPSTWA ZWIĄZANE Z POSIADŁOŚCIĄ

Uszkodzenie/zniszczenie posiadłości/domu

 

Naruszanie ruchu drogowego:

 • Mandaty drogowe

 • Przekraczanie szybkości

 • Jazda autem z zawieszonym prawem jazdy

 • Jazda autem z wycofanym prawem jazdy

 • Jazda autem bez posiadania ubezpieczenia

 • Lekkomyśna lub niebezpieczna jazda autem

 • Jazda na polskim i międzynarodowym prawie jazdy

 • Jazda autem bez ważnego prawa jazdy

 • Przekraczanie szybkości na terenie szkoły

 • Przekraczanie szybkości na terenie budowy

 • Omijanie autobusu szkolnego

 • Przejazd na czerwonym świetle, lub przez znak stopu

 • Ucieczka z miejsca wypadku

 • Jazda autem bez pasów

Adres i Telefon:

Law Offices of Mark Sciblo, P.C.

5945 N. Elston Ave

Chicago, IL 60646

Telefon:

(773) 775-5050 

Fax:

Fax: (773) 775-5115

Email:

attorney@sciblolawoffice.com

Godziny:

  Poniedziałek - Piątek

    9:30am - 5:30pm

Sobota

 10am - 3pm

  Mówimy po:
Angielsku, Polsku

28 LAT W PRAKTYCE ADWOKACKIEJ

 Wiedza,Pasja,Doświadczenie 

POLSKI ADWOKAT W CHICAGO