KANCELARIA ADWOKACKA

SPRAWY KRYMINALNE

PRZESTĘPSTWA ZWIĄZANE Z NADUŻYCIEM ALKOHOLU

 • DUI związane z narkotykami

 • DUI jako przestępstwo

 • DUI dla niepełnoletnich

DUŻE PRZESTĘPSTWA

 • Kradzież w sklepach lub miejscach pracy

 • Oszustwo

 • Napaść i pobicie

 • Zakłócania porządku publicznego

PRZEMOC DOMOWA

 • Dokuczanie

 • Atak na członka rodziny

 • Prześladowanie

 • Zastraszanie i zagrażanie

PRZESTĘPSTWA PODCZAS BYCIA W OKRESIE PRÓBNYM

 • Popełnienie innych przestępstw będąc w okresie próbnym

 • Obcowanie z innymi przęstepcami

 • Spędzanie czasu w miejscach zabronionych przez sędziego

 • Niestawienie się u sędziego lub kuratora sądowego

 • Niestawienie się w sądzie w wyznaczonym terminie i czasie

 • Niezgłoszenie się do zrobienia regularnych testów na naroktyki wymagane przez sędziego

 • Niepłacenie opłat sądowych i kar

 • Niezastosowanie się do nakazu sądowego

PRZESTĘPSTWA ZWIĄZANE Z KRADZIEŻĄ

 • Kradzież w sklepach lub miejscach pracy

 • Włamania

 • Sprzeniewierzenie

 • Oszustwo/fałszerstwo

PRZESTĘPSTWA NARKOTYKOWE

 • Posiadanie narkotyków

 • Jazda autem pod wpływem narkotyków

PRZESTĘPSTWA ZWIĄZANE Z POSIADŁOŚCIĄ

Uszkodzenie/zniszczenie posiadłości/domu

Kancelaria Adwokacka Marka Ścibło współpracuje z byłym sędzią powiatu Cook.

Adres i Telefon:

Law Offices of Mark Sciblo, P.C.

5945 N. Elston Ave

Chicago, IL 60646

Telefon:

(773) 775-5050 

Fax:

Fax: (773) 775-5115

Email:

attorney@sciblolawoffice.com

Godziny:

  Poniedziałek - Piątek

    9:30am - 5:30pm

Sobota

 10am - 3pm

  Mówimy po:
Angielsku, Polsku

28 LAT W PRAKTYCE ADWOKACKIEJ

 Wiedza,Pasja,Doświadczenie 

POLSKI ADWOKAT W CHICAGO